Hoàng Yến Group
Current Openings

Nhân Viên Phục Vụ - Quận 1

4,600,0005,500,000 VNĐ

Phụ Bếp - Quận 1

Bếp  ·  Hoàng Yến - Quận 1, Full-time
4,700,0005,300,000 VNĐ

Nhân Viên Pha Chế - Quận 1

4,700,0005,500,000 VNĐ