Hoàng Yến Group
Current Openings

Nhân Viên Phục Vụ - Quận 1

4,600,0005,500,000 VNĐ

Nhân Viên Phục Vụ - Quận 2

4,600,0005,500,000 VNĐ

Nhân Viên Phục Vụ - Quận 7

4,600,0005,500,000 VNĐ