Hoàng Yến Group
Current Openings

Bếp trưởng/phó/trưởng ca bếp

Bếp  ·  Hoàng Yến - Head Office, Full-time
10,000,00015,000,000 VNĐ

Quản lý Nhà hàng

12,000,00015,000,000 VNĐ

Nhân Viên Thu Ngân - Quận 5

5,100,0006,000,000 VNĐ

Nhân Viên Thu Ngân - Quận 1

5,100,0006,000,000 VNĐ

Phụ Bếp - Phú Nhuận

4,700,0005,300,000 VNĐ

Nhân Viên Phục Vụ - Quận 1

4,600,0005,500,000 VNĐ

Nhân Viên Phục Vụ - Quận 5

4,600,0005,500,000 VNĐ

Nhân Viên Phục Vụ - Quận 7

4,600,0005,500,000 VNĐ

Phụ Bếp - Quận 1

Bếp  ·  Hoàng Yến - Quận 1, Full-time
4,700,0005,300,000 VNĐ

Phụ Bếp - Quận 5

Bếp  ·  Hoàng Yến - Quận 5, Full-time
4,700,0005,300,000 VNĐ

Phụ Bếp - Quận 10

Bếp  ·  Hoàng Yến - Quận 10, Full-time
4,700,0005,300,000 VNĐ

Phụ Bếp - Quận Bình Thạnh

4,700,0005,300,000 VNĐ

Bếp Chính - Quận 1

Bếp  ·  Hoàng Yến - Quận 1, Full-time
5,800,0008,000,000 VNĐ

Bếp Chính - Quận 5

Bếp  ·  Hoàng Yến - Quận 5, Full-time
5,800,0008,000,000 VNĐ

Bếp Chính - Quận 10

Bếp  ·  Hoàng Yến - Quận 10, Full-time
5,800,0008,000,000 VNĐ

Nhân Viên Pha Chế - Quận 1

4,700,0005,500,000 VNĐ

Nhân Viên Pha Chế - Quận 5

4,700,0005,500,000 VNĐ

Nhân Viên Pha Chế - Quận 10

4,700,0005,500,000 VNĐ